Den norske jordmorforening
JORDMORDAGENE 2016

I over 100 år har vi jobbet for å synliggjøre en sterk jordmortjeneste og bedre jordmødrenes arbeidsvilkår. Våre midler, vårt engasjement og våre ansatte har et eneste fokus: jordmødrene!

En av Dnjs hovedoppgaver framover er å sørge for at grunnbemanningen ved fødeinstitusjonene tas opp til grundig vurdering straks - slik at liv og helse ikke går tapt.

Nyhetssaker

Med bakgrunn i gårsdagens demonstrasjon og debatten som har pågått de siste dagene rundt kompensasjonsordningen for jordmødre under hjemmefødsler ønsker Den norske jordmorforening å gjøre noen presiseringer. 

Vi har i lang tid jobbet målrettet mot departementet for å få på plass en regulert takstordning tilpasset kvinnens og hennes fødselshjelpers behov. I 2015 og  i våres har Dnj fremmet forslag om en såkalt «hjemmefødselspakke» til Helse og omsorgsdepartementet.

I Norge er det i dag mange jordmødre som har ansvar for hjemmefødsel alene. Under hjemmefødsel er kvinnene selektert, slik at kun de kvinnene som oppfyller alle krav for hjemmefødsel får føde hjemme. Én jordmor er godt rustet til å håndtere en fødsel alene, så  lenge hun er komfortabel med dette i henhold til forsvarlighetsprinsippet i helsepersonelloven §4. Dette ser vi også rundt om på fødestuene som også Dnj mener er et godt og trygt tilbud til fødekvinner.

Arendalsuka har vært en lærerik og engasjerende erfaring for meg, og ikke minst en uke spekket med nye kontakter. At Dnj har vært tilstede har vært svært viktig; dette er en uke hvor vi har gode mulighet for politisk påvirkning og synliggjøring av våre saker. 

Dette er et svik mot jordmortjenesten i kommunene når disse midlene skal øremerkes helsesøstre! Nok en gang viser regjeringen at de ikke vil følge opp løftet sitt om å bygge ut jordmortjenesten i kommunene. Kommunejordmødre kjemper i dag for å klare å gi et forsvarlig tilbud med svært begrensede ressurser. Dnj krever at det øremerkes midler til kommunejordmortjenesten på lik linje som helsesøstertjenesten.

Helse og omsorgsdepartementet har nå – etter vurdering – konkludert med at dagens regelverk ikke åpner for å gi stønad for to jordmødre samtidig for samme fødsel. Avgjørelsen er stikk i strid mot Helsedirektoratets anbefaling om at det er to jordmødre til stede under fødselen ved planlagt hjemmefødsel. Helse og omsorgsdepartementets konklusjon er både et angrep på kvinners rett til å velge fødested, samt en nedvurdering av jordmors arbeid som fagperson.

Helse og omsorgsdepartementet har etter vurdering konkludert med at dagens regelverk ikke åpner for å gi stønad for to jordmødre samtidig for samme fødsel  og at en eventuell endring krever utredning i departementet. Ut fra dagens regelverk kan det kun utbetales stønad etter takst 4a  til én jordmor for samme fødsel.

9.00 8. september - 16.00 9. september 2016

Bergen

9.00-18.00 8. september 2016

Århus, Danmark

8.00 18. september - 17.00 20. september 2016

Stockholm

9.00 28. september - 16.00 30. september 2016

Scandic Park Sandefjord

8.00-16.00 3. oktober 2016

Høgskolen i Drammen; Grønland 58, 3045 Drammen.

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Oslo og Bergen.
Søknadsfrist 28.sept 2016

100% fast stilling som fagutviklingsjordmor
Ved Finnmarkssykehuset avdeling Kirkenes
Hele annonsen ser du HER. 
Link til søknadsskjema HER.

Hamar kommune søker jordmor i 50% fast stilling
Søknadsfrist 21/8-2016
Mer info og kontaktperson

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.