Tillitsvalgte ved KK Haukeland får ikke medhold

-  At kvinner i fødsel ikke får den hjelpen de trenger skal kalles faglig forsvarlig stiller jeg et stort spørsmåltegn ved! Vi er fryktelig skuffet over denne avgjørelsen, sier Kristen Jørgensen, leder i Den norske jordmorforeningen.

I dag fikk de tillitsvalgte ved Kvinneklinikken på Haukeland beskjed om at de ikke får medhold i bekymringsmeldinger. Fylkesmannen har konkludert med at fødeseksjonen ved Haukeland driver forsvarlig.  I rapporten fra fylkesmannen står det:

« Fylkesmannen har avslutta tilsynet med Helse Bergen HF. Vi har kome til at verksemda ved Fødeseksjonen, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus, ikkje er driven med så høg risiko for svikt at det er i strid med krav til forsvarleg verksemd, jamfør spesialisthelsetenestelova § 2-2.»

Varslet tidligere i år
Det var i februar i år at Dnj, Sykepleierforbundet og Fagforbundet sammen varslet fylkeslegen om fare for uforsvarlig jordmortjeneste som følge av omorganisering og endring i bemanningen ved fødeseksjonen. Fylkeslegen åpnet deretter tilsynssak.

-  Det er trygt å føde på Kvinneklinikken. Vi mener også at bemanningen er forsvarlig, sier fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson, til Bergens Tidende i dag.

 

Mange avviksmeldinger
-  Det ble blant annet rapportert inn 71 avviksmeldinger som gikk på samtidighetsvarslinger i perioden mellom 1.september i fjor til 21.mars i år. Det går under tre dager for hver innrapporterte hendelse. Mange av hendelsene går på at jordmor ikke har tid til å være hos den fødende. Dette mener vi er uholdbart, sier Jørgensen.

I Helsepersonelloven § 4 Forsvalighet, står det blant annet ”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig”. Med så mange samtidighetskonflikter hvor kvinner ikke får den hjelpen de ønsker og trenger stiller Dnj seg undrende til om kravet til forsvarlighet oppfylles. 

8.30-16.00 15. januar 2018

Kimen Kulturhus, Sandgata 15, 7500 Stjørdal

10.00 22. januar - 13.00 23. januar 2018

Soria Moria

9.30-16.30 1. februar 2018

Pilestredet 32, Store auditorium, Oslo

10.00-16.00 6. februar 2018

Radisson Blu Hotel Trondheim Airport

12.00 5. mars - 12.00 7. mars 2018

Storefjell Resort Hotel, Gol

Ledige stillinger

Stillingen innebærer 50 % fast stilling m/ følgetjeneste, kommunen kan tilby en 100 % stilling, da som 50 % sykepleier i kommunen.

Søknadsfrist 14.november 2017

Jordmor 50% vikariat - Familiens hus i Ski kommune
vikariat i ett år fra oppstartdato
Søknadsfrist 8.november 2017

Jordmor- og sykepleiefaglig koordinator - avdeling kvinneklinikken 
Helse Stavanger HF
Søknadsfrist 3.november 2017

_

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.