Husk tilskuddsplikten til NPE

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). For 2017 er det frist til 1. februar for å registrere seg. Oppføringen fornyes automatisk, så er virksomheten din allerede registrert, behøver du ikke å registrere den på nytt.

Dekker kostnader til erstatningssaker
Tilskuddsordningen for privat helsetjeneste sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på. Tilskuddsordningen dekker kostnader til å utrede erstatningssakene. I tillegg dekker den utbetaling av erstatning til pasienter og pårørende. 

Egne forsikringer fritar ikke fra tilskuddsplikten
Plikten til å betale tilskudd til NPE erstatter den tidligere pliktige ansvarsforsikringen, og er en lovpålagt plikt etter helsepersonelloven. Om man har forsikring gjennom profesjonsforeningen, eller har egen norsk eller utenlandsk ansvarsforsikring, fritar ikke dette for plikten til å melde fra og betale tilskudd.

Ulike tilskuddssatser
Tilskuddene er beregnet ut fra ulike risikogrupper for ulikt type helsepersonell. Det er 34 ulike helsepersonellgrupper. Satsene varierer fra rundt 700 kroner per årsverk for noen grupper (blant annet tanntekniker) til rundt 200 000 kroner per årsverk for gruppen med høyest risiko (kirurger). Hele oversikten over de ulike risikogruppene finner du på NPEs nettsider.

Konsekvensen av ikke å overholde melde- og tilskuddsplikten
NPE vil kreve tilskudd etterbetalt hvis det er år der virksomheten er tilskuddspliktig og ikke har betalt tilskudd. I tillegg vil vi i saker der vi gir medhold kreve regress av virksomheten som har feilbehandlet pasienten.  Det betyr at både erstatningsbeløpet som er utbetalt og utgiftene til å saksbehandle kravet, kan kreves i regress. I ytterste konsekvens kan det også bli aktuelt med bøter eller fengsel.

Mer informasjon
Du finner utfyllende informasjon om tilskuddsordningen og tilskuddssatsene for de ulike helsepersonellgruppene på NPEs nettsider: http://www.npe.no/no/Helsepersonell/Tilskuddsplikt/

Har du spørsmål om tilskuddsordningen, kan du kontakte NPE: http://www.npe.no/no/Helsepersonell/Tilskuddsplikt/kontakt-oss/

8.30-16.00 15. januar 2018

Kimen Kulturhus, Sandgata 15, 7500 Stjørdal

10.00 22. januar - 13.00 23. januar 2018

Soria Moria

9.30-16.30 1. februar 2018

Pilestredet 32, Store auditorium, Oslo

10.00-16.00 6. februar 2018

Radisson Blu Hotel Trondheim Airport

12.00 5. mars - 12.00 7. mars 2018

Storefjell Resort Hotel, Gol

Ledige stillinger

Stillingen innebærer 50 % fast stilling m/ følgetjeneste, kommunen kan tilby en 100 % stilling, da som 50 % sykepleier i kommunen.

Søknadsfrist 14.november 2017

Jordmor 50% vikariat - Familiens hus i Ski kommune
vikariat i ett år fra oppstartdato
Søknadsfrist 8.november 2017

Jordmor- og sykepleiefaglig koordinator - avdeling kvinneklinikken 
Helse Stavanger HF
Søknadsfrist 3.november 2017

_

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.