Det nytter å jobbe politisk!

12.juni kom innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg. 
– Det er på høy tid at politikerne forstå alvoret og ser at vi er i ferd med å få en fødselsomsorg som går på sikkerheten løs, ikke bare for kvinner og barn, men også for jordmødre som leverer sin arbeidskraft og faglighet, sier Kristen Jørgensen, politisk leder i Den norske jordmorforening.

Den norske jordmorforening mener at jordmortjenesten i kommunene må løftes for å kunne gi kvinners reel valgfrihet i forhold til om de vil følges opp av jordmor eller lege i svangerskapet. Samtidig må kvinnene være trygge på at det er jordmor som kan støtte og hjelpe dem dersom velger å reise tidlig hjem etter fødsel.  Selv om mange fødeavdelinger praktiserer tidlig hjemreise i dag så er det dessverre ikke slik at disse kvinnene får besøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreisen, slik Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler.

 – Organisering av fødselsomsorgen må gjennomgås, dette gjelder både bemanning og hvordan den struktureres. Alle kvinner har rett på en trygg og sikker fødselsomsorg! Grunnbemanningen ved fødeinstitusjonene må tas opp til grundig vurdering straks - så liv og helse ikke går tapt. Jordmødre må ha et forsvarlig arbeidsmiljø slik at vi ikke opplever at jordmødre forlater yrket på grunn av arbeidspress, sier Jørgensen.

Den norske jordmorforening krever en desentralisert og differensiert fødeslomsorg i tråd med Stortingets vedtak. Inkludert i fødselsomsorgen er det en selvfølge at kvalitetskravet om én til én omsorg under aktiv fase i fødsel også oppfylles ved alle landets fødeavdelinger. 

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg

8.30-16.00 15. januar 2018

Kimen Kulturhus, Sandgata 15, 7500 Stjørdal

10.00 22. januar - 13.00 23. januar 2018

Soria Moria

9.30-16.30 1. februar 2018

Pilestredet 32, Store auditorium, Oslo

10.00-16.00 6. februar 2018

Radisson Blu Hotel Trondheim Airport

12.00 5. mars - 12.00 7. mars 2018

Storefjell Resort Hotel, Gol

Ledige stillinger

Stillingen innebærer 50 % fast stilling m/ følgetjeneste, kommunen kan tilby en 100 % stilling, da som 50 % sykepleier i kommunen.

Søknadsfrist 14.november 2017

Jordmor 50% vikariat - Familiens hus i Ski kommune
vikariat i ett år fra oppstartdato
Søknadsfrist 8.november 2017

Jordmor- og sykepleiefaglig koordinator - avdeling kvinneklinikken 
Helse Stavanger HF
Søknadsfrist 3.november 2017

_

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.